Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SALUS QUATRO

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022, poz. 974) treści na niniejszej stronie internetowej przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów w zakresie wyrobów medycznych, tzn. w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub w inny sposób związanych zawodowo z branżą medyczną, np. prowadzących obrót wyrobami medycznymi.

DANE WŁAŚCICIELA SKLEPU

Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice
NIP: 634-012-54-42
Regon: 271059470

 

KRS: 0000143136, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 111 000 zł

 

Konto: M Bank     34 1240 1330 1111 0000 2301 5913

Telefon do sklepu:+48 32 788 57 24

Infolinia: 801 883 997
Faks: +48 (32) 788 57 37

e-mail: sklep@salus4.pl

WARUNKI OGÓLNE

1. Realizacja sprzedaży w sklepie www.salus4.pl odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad. 
3. Oferta skierowana jest wyłącznie do podmiotów gospodarczych. Z oferty sklepu mogą korzystać jednostki posiadające osobowość prawną oraz uprawnienia do zakupu i obrotu materaiłami przeznaczonymi dla stomatologii.
4. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
5. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego oraz zaakceptowanie zamówienia przez sprzedawcę poprzez przyjęcie go do realizacji.
6. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail. W razie wątpliwości kontakt odbywać się może telefonicznie pod numerem telefonu 32 788 00 17.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Salus International zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
9. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia jak też innej dowolnej formy dostawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 32 788 00 17.
10. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na firmę Salus International, ale po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 32 788 57 24. Dostawy realizowane są przez Pocztę Polską, firmy kurierskie oraz własną logistykę. Przesyłki dostarczane są do Klientów w czasie do 14 dni roboczych. Firma Salus International odpowiada za przesyłkę do momentu wysłania towaru, dlatego przy przesyłkach o większej wartości prosimy o korzystanie z ubezpieczonej paczki kurierskiej. Przy zagubieniu paczki przez Pocztę Polską Klient w własnym zakresie dochodzi swych praw w tej firmie.
11. Widoczne ceny towarów są cenami uwzględniającymi podatek VAT. Są wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia. Zamieszczone na stronach ceny są jedynie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych i zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego. Mogą one w każdej chwili ulec zmianie, w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. Jeśli zmiana taka dotyczy towarów, do których Klient złożył zapytanie ofertowe, w takim wypadku Klient jest o takiej zmianie informowany ofertą.
12. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Salus International (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego. Dane osobowe Kupującego chronione są zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Jednocześnie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym tylko i wyłącznie dla potrzeb firmy Salus International (promocje, marketing, statystyki, kontakt korespondencyjny oraz w szczególnych przypadkach telefoniczny).

13. Klient ma prawo anulować zamówienie, w przypadku, gdy nie zostało jeszcze przyjęte do realizacji.
14. Zastrzegamy, iż ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili realizacji zamówienia. Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.
15. Cena wysyłki jest ceną za przesyłkę standard. Dla ciężkich przesyłek cena może wzrosnąć (zgodnie z taryfą wybranego przewoźnika).
16. W przypadku nieodebrania zamówionej przesyłki, koszty z tym związane obciążają Kupującego.
17. Do czasu uregulowania należności w całości za towar pozostaje on własnością firmy Salus International. Ewentualne koszty transportu towaru przy rezygnacji lub nie wpłaceniu całości (przez co nie staje się on własnością Klienta) przechodzą w całości na kupującego.

18. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

DOKONANIE ZAMÓWIENIA I JEGO REALIZACJA:

1. Zamówienia można składać na stronie
www.salus4.pl

2. Klient wybiera towary, które chce kupić i wkłada je kolejno do koszyka, co nie jest jednoznaczne z ich zakupem.

3. Po wybraniu sposobu zapłaty, oraz rodzaju przesyłki należy kliknąć ikonę "złóż zamówienie" i jest to jednoznaczne z dokonaniem zakupów.
 
4. Faktura VAT jest wystawiana w momencie, kiedy wszystkie zamówione towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

5. Każdy Klient otrzymuje fakturę wraz z zamówionym towarem.

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji: częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części zamówienia, bądź też zamiana niedostępnych towarów na ich odpowiedniki, które są w bieżącej ofercie firmy.

7. Zamówienia dostarczane będą na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Sklep Salus Quatro zastrzega sobie prawo do telefonicznego sprawdzenia wiarygodności zamawiającego.

8. Jeżeli dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie będą poprawnie wypełnione, bądź też nie będą kompletne, zamówienia nie będą realizowane.  

9. W razie niezgodności zawartości otrzymanej przesyłki, Klient powinien jak najszybciej poinformować firmę o danej pomyłce, jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
 

CZAS REALIZACJI I DOSTAWA:

 1. Klient ma prawo do wyboru formy dostawy zakupionego towaru.

2. Czas realizacji oraz koszt dostawy zależy od wyboru przez Klienta sposobu dostawy:

-FIRMA KURIERSKA
 

-DOSTAWA PRZEZ FIRMĘ SALUS INTERNATIONAL TYLKO NA TERENIE ŚLĄSKA I MAŁOPOLSKI – Uzgodnienie czy dostawa jest możliwa na podany adres. Klient ustala telefonicznie przy każdym zamówieniu.
 
3. Koszty związane z dostawą są pokrywane przez Klienta. W szczególnych przypadkach koszt przesyłki pokrywa firma Salus International, ale po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 32 788 57 24
4. Czas realizacji oraz koszt dostawy zależy od wyboru przez Klienta sposobu dostawy.

KOSZT WYSYŁKI:

Dostawa na terenie Polski:

 

  • Przy wpłacie na konto: 21 zł brutto
     
  • Za pobraniem: 28 zł brutto

Przy zakupie za minimum 500 zł przesyłka jest wysyłana na nasz koszt.

Dostawa zagraniczna jest kalkulowana indywidualnie na podstawie cenników współpracujących firm kurierskich i zostaje do potwierdzenia z klientem. 


PŁATNOŚCI:

1. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.

2.Klient może wybrać jedną z następujących możliwości zapłaty:

- wpłata na konto bankowe w: 
M Bank 34 1240 1330 1111 0000 2301 5913


- przekaz pocztowy na adres firmy (ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice)

- opłata za pobraniem  (przy czym Klient pokrywa koszty dostawy przesyłki oraz koszt pobrania).

3. Jeżeli Klient wybiera opcję zapłaty poprzez przekaz pocztowy, bądź też wpłaty na konto, paczka będzie wysyłana dopiero po wpłynięciu pieniędzy do firmy Salus International.

 PROMOCJE:

1. Sklep Salus Quatro zastrzega sobie prawo do obejmowania różnych towarów promocyjnymi cenami oraz pakietami promocyjnymi.

2. Do sprzedaży promocyjnej jest przeznaczona określona ilość towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień aż do wyczerpania zapasów towarów objętych promocją.

3. Sklep Salus Quatro zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości sprzedaży artykułów objętych promocją, bądź też pakietów promocyjnych, do których dołączony jest prezent.

 4.Sklep Salus Quatro może udzielać rabatu dotyczącego kosztu dostawy. Decyzję o udzieleniu takiego rabatu podejmuje sklep Salus Quatro indywidualnie dla osobnych zamówień.

 REKLAMACJE I ZWROTY:

1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji należy natychmiast skontaktować się ze sklepem.

2. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest faktura VAT, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.

3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne, bądź uszkodzenia powstałe podczas dostawy,  powinien skontaktować się z firmą Salus International i odesłać go przesyłką pocztową najpóźniej w ciągu 10 dni od jej otrzymania.

4. Termin odesłania przesyłki będzie liczony według daty stempla pocztowego z datą nadania przesyłki.

5. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek za pobraniem.

6. Koszty odesłania przesyłki sklep zwróci po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Reklamacja nie jest jednoznaczna ze zwrotem pieniędzy. Uszkodzony towar będzie wymieniany na nowy, bądź przy braku towaru, sklep Salus Quatro zwróci równowartość reklamowanego towaru.

8. Klient ma prawo zwrócić towar w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania jeżeli nie jest zgodny z pozycjami jakie zamówił. W takim przypadku należy natychmiast poinformować o niezgodności sklep Salus Quatro w celu rozpatrzenia wątpliwości. Jeżeli sklep uzna, że rzeczywiście wysłany towar nie jest zgodny z zamówieniem Klienta wtedy należy odesłać przesyłkę.

9. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki bądź podania błędnego adresu przez Klienta, sklep Salus Quatro zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami transportu przesyłki do Klienta i powrotem do firmy Salus International.